Zonlyftet-värmländsk fotbollssatsning | Fotbollsklubben

Fotbollsklubben

Håller bollen i rullning

Zonlyftet-värmländsk fotbollssatsning

Värmlands FF har tagit nya krafttag för att få länets fotbollsverksamhet att blomstra. Genom att bland annat engagera till samarbete mellan klubbarna och satsa på utbildning av tränare samt domare.

Under året 2013 har alla fotbollsklubbar i Värmlands FF deltagit  i ett gemensamt projekt i syfte att utveckla fotbollsverksamheten i Värmland. Dessutom har förhoppningarna varit att öka samarbetet mellan olika föreningar och att öka intresset för fotboll. Denna fotbollssatsning startades upp den första januari och avslutas den 31 december, med en utvärdering av det gångna året.

Utvecklingsarbetet har delats in i fyra huvud delar; spelarutveckling, föreningsutveckling, tränarutveckling och domarutveckling. Spelarutvecklingens fokus har legat på tematräningar, fairplayläger, zonläger och distriktslagsverksamhet. Föreningsutvecklingen har lagt sin tyngdpunkt på att lägga upp en spelarutbildningsplan tillsammans med SISU och idka policyarbete. Tränarutvecklingen har till stor del handlat om ren tränarutbildning samt fortbildning. Medans domarutvecklingen innefattat rekrytering, domarutbildning och damdomarprojekt.

Värmland delades in i fyra områden i vilka utvecklingsarbetet har ägt rum i ett samarbete mellan de olika zonerna under det gångna året.

Värmlands fotbollsförening har även bidragit ekonomiskt med att betala projektets kostnader för planhyror, mat och logi med mera.

Om allt gått enligt planerna så har Värmlands FF:s initiativ till att öka intresset och att säkra kvaliteten på den Värmländska fotbollen slagit väl ut.